Koncept ratnice: Ksena kao suvremena Amazonka

U vrijeme mog odrastanja serija Ksena: princeza ratnica zaokupljala je velik dio mojeg tinejdžerskog života i života mojih prijateljica. S uzbuđenjem sam palila televizor i čekala nove nastavke te se nadala da danas nije dan kad bi emitiranje moje omiljene serije izostalo zbog izvanrednih vijesti. U igrama smo pokušavale imitirati njezin bojni poklič, moja bivša najbolja prijateljica imala je mačku koju je okrstila tim imenom, a ona je sama svake godine išla u maškare kao Ksena. Osim Ksene, tijekom 1990-ih godina malim je ekranima vladala i Buffy, ali ona nije zauzimala tako važno mjesto u mom životu kao Ksena jer sam je, u strahu od vampira (tada još nisu svijetlili), izbjegavala. Ali moćne žene poput Buffy i Ksene, koje su uspostavile novi reprezentacijski model žene koristeći kreativno miješanje žanrova i karakterizaciju likova, utjecale su na ulogu i prikaz žene u popularnoj kulturi te reprezentaciju seksualne orijentacije, pridonijevši vidljivosti lezbijskog pokreta.

Serija Ksena: princeza ratnica nastala je kao spin-off serije o Heraklu gdje se lik Ksene javlja u tri epizode. Iako je na završetku treće epizode tzv. Ksenine trilogije bila predviđena Ksenina smrt, široka prihvaćenost i uspjeh lika nagnali su producente na stvaranje samostalne serije sa Ksenom kao protagonisticom. Serija prati ratničku princezu Ksenu (Lucy Lawless) i njezinu pratnju Gabrielle (Renee O’Connor) u nizu avantura kojima se Ksena pokušava iskupiti za svoju prošlost, kad je bila vođa zloglasne grupe ratnika. Radnja serije smještena je u mitološki svijet antičke Grčke u kojem su mitološka mjesta poput Elizijskih poljana, Tartara, Pakla ili Raja jednako stvarna kao i fizička mjesta, s portalima koji omogućuju prolaz između svjetova. S razvojem radnje grčka je mitologija nadopunjena elementima kršćanskog svjetonazora, a shodno tome mijenjale su se i lokacije na kojima se odvija priča, poput Cezarovog Rima, Japana ili Kine. U seriji su također prisutni elementi nordijskih i indijskih vjerovanja čime je stvoren amalgam povijesnih i mitoloških motiva iz geografski i vremenski odvojenih kultura, na tragu globalizacijskih trendova današnjeg svijeta.

Xena-naslov

Slična je situacija s povijesnim likovima i događajima koji su izvučeni iz izvornog konteksta kako bi odgovarali potrebama radnje serije. Tako je, primjerice, između bitke na Maratonskom polju ili smrti Kleopatre prošlo samo nekoliko godina. Pritom angažman protagonistica često rezultira razrješenjem povijesnih situacija onako kako su nama danas poznate – upravo će Gabrielle potaknuti mladog Homera da se nastavi baviti epskim pjesništvom. Serija se na jednak način poigrava mitovima i njihovim akterima: susreti protagonistica s junacima pomažu u ostvarenju njihovog cilja, kao što je pomaganje Pandori u čuvanju kutije. Česti su pokretači radnje bogovi, ponekad i sami ovisni o Kseninoj pomoći, portretirani kao ljudi sa svim njihovim vrlinama i manama, uz dodatak božanskih moći. Pritom je najviše prostora dano bogu rata Aresu, egoističnom i manipulativnom bogu koji ima ambivalentne osjećaje prema Kseni na temelju čega se gradi njihov odnos ljubavi i mržnje.

Lik Ksene svojim je izgledom, borbenim vještinama i načinom razmišljanja usko vezan uz žene-ratnice, Amazonke. Imenom Amazonki u grčkoj je mitologiji označen narod ratobornih žena koji je nastanjivao sjevernu obalu Male Azije ili današnji poluotok Krim. Smatra se kako im ime potječe od grčke riječi ά-μαζός (a-mazos), tj. bez grudi, jer su si, prema nekim dijelovima mita, u mladosti rezale ili spaljivale jednu dojku kako bi lakše zatezale luk. Po svojoj su hrabrosti i vještini bile ravne muškarcima te su s njima ratovale, što je česta tema grčkih mitova i umjetnosti. Amazonke se svojim karakteristikama nalaze između dva roda – lijepe i zavodljive žene koje se ponašaju kao muškarci – objedinjujući muške i ženske rodne uloge te potpadajući pod kategoriju androginog. Mit o Amazonkama rezultat je patrijarhalne fantazije o snažnoj ženi koju je moguće svladati na dva načina: ubiti je ili učiniti suprugom i na taj je način „pripitomiti“. Usto je prisutan i seksualni aspekt mita u vidu sadomazohističke maštarije gdje agresivna žena dominira nad muškarcem ili obrnuto, kad muškarac uspije podčiniti moćnu ženu.

Kako lik Amazonke nosi aluzije na njezinu ulogu domine, kostim glumice koja je tumači često je seksualiziran do te mjere da se otvara pitanje koliko je praktičan u borbi. Prema klasičnom prikazivanju, Amazonke su se odijevale jednako kao i muškarci, u hlače, laganu tuniku i ogrtač s kožnim čizmama do gležnja ili u lagani oklop. No već ih grčka umjetnička produkcija, u skulpturi ili vazama, prikazuje odjevene u dugu tuniku s jednom ili obje dojke otkrivene. U Hollywoodu kostim Amazonke postaje još oskudniji, sličan kupaćem kostimu ili donjem rublju bez oklopa. Njezina se odjeća ne treba mijenjati kako bi odražavala psihološke posebnosti ili osobnost jer Amazonka nije osoba nego ikona, jednodimenzionalni arhetip ukorijenjen u mitološki imaginarij. Tako je Ksenin kostim viktorijanski kožni korzet s metalnim pojačanjima, uvijek isti osim ako narativ serije ne zahtijeva drugačije. Njezino oružje, čizme i metalne orukvice asociraju na oklop i borbu, dok ostatak odjeće, krojen kao donje rublje, evocira erotiku i seksualne maštarije.

xena1

Ksena se svojim ratničkim vještinama može mjeriti s najvećim muškim ratnicima onog vremena, poput Herakla ili boga rata Aresa. Iskusna je u borbi prsa o prsa, poznato joj je i znanje o točkama pritiska u ljudskom tijelu, a uspješno se služi mačem i čakramom koji je postao njezin zaštitni znak, uz prepoznatljiv bojni poklič. Pjesma koje se često može čuti kao glazbena podloga Kseninih borbenih sekvenci, a u prerađenoj verziji čini naslovnu špicu, bugarska je narodna pjesma “Kaval sviri” u izvedbi ženskog zbora. Razlog za takvu aproprijaciju skladateljeva je želja za korištenjem snažnih ženskih glasova za snažnu heroinu.

Iako je i sam lik Ksene seksualiziran putem odjeće i korištenjem seksipila u svrhu borbe protiv zločina, serija je postavila nove standarde u prikazivanju rodnih uloga i poigrala se tradicionalnom slikom žene u akcijskim filmovima, ali i mjestom koje žene zauzimaju u filmskoj industriji. Dotad prevladavajuće reprezentacije žena uključivale su uloge majki i kućanica, žrtava koje će izbaviti muški junak ili pasivnih likova uokvirenih kamerom kao objekata muškog pogleda. Međutim, Ksena je heroina koja svojim borilačkim umijećem može parirati bilo kojem muškarcu, pri čemu je Lucy Lawless u Kseni sama izvodila svoje borbene točke, a najrizičnije je izvodila njezina dublerica Zoe Bell. Zahvaljujući angažmanu Lawless i Bell, učinjeno je mnogo za popularizaciju zanimanja kaskadera kao profesije namijenjene i ženama.

Do takve promjene u načinu na koji su percipirani ženski likovi dolazi tijekom 1970-ih godina s televizijskim serijama poput Charlie’s Angels ili Wonder Woman koje su uključivale likove atraktivnih žena u oskudnim odijelima prilikom akcijskih sekvenci. Iako su takve serije nudile prikaz snažnih žena koje objedinjuju izgled i moć, one i dalje djeluju u službi muškarca, kao što to eksplicitno izražava Charliejev glas u seriji Charlie’s Angels. Tako je ženska seksualnost u eri 1970-ih godina mjesto kontradikcije, istodobno izložena muškom pogledu, ali i izvor feminističke moći i identiteta.1 Na tom se tragu nalazi i serija Ksena, ali se ovdje izvrtanje rodnih uloga proteže i na muške likove koje Ksena redovito pobjeđuje u borbama, te u prvom redu na lik Jokera. Poigravanje reprezentacijom maskuliniteta i inverzija tipične karakterizacije ovdje su mu namijenile ulogu muške „dame u nevolji“, pasivne i pretežno ženske žrtve u potrebi za spasenjem, kojeg iz nevolja izvlače Ksena i Gabrielle.

xena gabrielle

Krhka, djevojačka figura Gabrielle, odjevena u duge suknje pastelnih boja, predstavlja suprotnost Kseni. Zbog avanturističkog duha i bijega od dosadne svakodnevice u kojoj je očekuje dogovoreni brak, pridružuje se Kseni, na taj način ublažavajući njezinu agresivnost i ukazujući na nužnost borbe za veće dobro, čime slijedi buddy-buddy sistem, ali u ženskoj verziji. Međutim, lik Gabrielle nadići će taj okvir te se transformirati u ratnicu po uzoru na Amazonke. Iako se u rješavanju sporova služi svojom rječitošću i lukavošću, Gabrielle ne preza ni od borbe te s vremenom razvija borilačke vještine. Tu duhovnu transformaciju slijedi i ona fizička, što se očituje u napuštanju izgleda krhke djevojčice rezanjem kose i odbacivanjem nepraktične odjeće. Nova Gabrielle ima dječačku frizuru te jednako kratku odjeću, suknju i topić, čime je maštarija o bespomoćnoj djevi u nevolji zamijenjena onom snažne i samouvjerene žene koju treba svladati, Amazonke.

Usporedo s ratničkim umijećem, Gabrielle je talentirana i u pjesništvu. Tijekom serije prikazana je kako sudjeluje na natjecanju bardova, pripovijeda slušateljima o doživljenim avanturama i bilježi sve kroz što su ona i Ksena prošle. Ovi će zapisi pridonijeti Kseninoj popularnosti u antičkom svijetu, stavljajući je uz bok junacima onovremenih mitova, a prema jednoj epizodi smještenoj u moderno vrijeme, poslužit će kao izvori za stvaranje serije o Kseni. Naime, nakon što je grupa arheologa otkrila tzv. Ksenine svitke za vrijeme Drugog svjetskog rata, oni će tijekom vremena naći svoj put do ureda hollywoodskog producenta koji će ih iskoristiti kao podlogu za kreiranje nove serije, na taj način miješajući zbilju i fikciju te zatvarajući petlju unutar narativne linije.

xena gabby

Zahvaljujući svojim stavovima i sposobnostima, Ksena je postala feministička ikona, pokazujući kako je moguće promijeniti rodne uloge, pri čemu se etiketa „snažne žene“ nije odnosila samo na nju već i na druge ženske likove koji se pojavljuju u seriji, ne nužno na strani dobra. Usto, odnos između Ksene i Gabrielle poigravao se aluzijama na lezbijsku ljubav te neprestano održavao među fanovima, ali i u javnosti, debatu o tome u kojoj se mjeri radi o homoseksualnom/biseksualnom odnosu, a u kojoj o heteroseksualnom prijateljstvu, na taj način pomažući afirmaciju lezbijskog pokreta. Ipak, zadržani su neki elementi fetiša i erotskih maštarija, što se prvenstveno odnosi na seksualizirane kostime protagonistica ili prikazivanje lokacija određenih narativom, kao što je slučaj u epizodi koja sadrži infiltraciju u harem.

Vještim poigravanjem mitološkim i povijesnim elementima različitih kultura serija je stvorila svijet zanimljiv i dopadljiv širokoj publici. Oslanjajući se u prvom redu na sekvence borbi po uzoru na akcijske filmove iz Hong Konga, ponekad nadilazi žanrovske odrednice mitološke pustolovno-akcijske TV serije te miješa elemente melodrame, mjuzikla i slapstick-komedije, tako razbijajući ustaljene konvencije žanra. Pritom održava dozu humora dvosmislenim dijalozima te prenošenjem društvenih obrazaca i manifestacija suvremenog svijeta u antičko doba, na taj način ulazeći u postmodernističko područje campa.

  1. Mittel, Jason. 2010. Television and American Culture. New York & Oxford: Oxford University Press, str. 344.
Komentari
  1. izabela laura Izabela Laura
  2. Vedi
  3. Blokiranacitateljicaslobodne
Ne dajte se gadovima, Offred i Grace!
#YouToo
Feminizam i socijalizam: kritička povijest
Obiteljski zakon, RANT EDITION
Jill Soloway: pomicanje granica roda i žanra
Ne dajte se gadovima, Offred i Grace!
Angelizacija puka
Povratak “Twin Peaksa”: 10.-18. epizoda
Ne dajte se gadovima, Offred i Grace!
Long Black Dick 24
Ljubav u doba socijalizma i ostale queer romanse Sarah Waters
Dobar savjet zlata vrijedi: priručnici za roditelje u teoriji i praksi
Tko zna bolje od mame: savjetodavni priručnici i majčinstvo
Feministička trudnoća u devet crtica
Dobar savjet zlata vrijedi: priručnici za roditelje u teoriji i praksi
Potraži ženu u jugoslavenskom socijalizmu
Bruna Eshil: “Okovani Anti-Rometej”
Koji je plejboj pravi za tebe: Dikan Radeljak, James Bond, Jabba the Hutt ili Ramsey Bolton?
GLAZBENI LEKSIKON: I Bet On Losing Dogs
Makeup savjeti za naredno političko razdoblje
Pain babes: o queer djevojaštvu s invaliditetom
Postajanje ženom, postajanje autoricom
Djevojaštvo u teen seriji “SKAM”
Yass, Queen – ohrabrivanje djevojaštva u “Broad Cityju”
Zlostavljanje s rokom trajanja
Koji je plejboj pravi za tebe: Dikan Radeljak, James Bond, Jabba the Hutt ili Ramsey Bolton?
Šteta što je kurva
Sitni, nebitni, zlonamjerni
Bebe devedesetih i Mimi Mercedez
Sitni, nebitni, zlonamjerni
Feministkinje i laž o velikom pank drugarstvu
Courtney Love: zauvijek luda kuja
Transrodne žene su žene
O ženskoj šutnji i prešućivanju
Tamni poljubac paranormalnih ljubića
Monster girl
“Cosmo” i četvrti val feminizma
Ljeto u Černobilu
Neka počne zlatno doba
Savršena žrtva