Veljača je i izvan sebe sam. Upravo je izašao Formation, svijet je zadržao dah. I sama sam ga zadržala. Gotovo pet