Možda nisam osoba koja bi trebala pisati ovaj tekst. Nisam mlada, a prema Vipovim standardima, možda nikada nisam bila mlada. Naravno,