Od svih tema kojima se ljubavne pjesme bave i svih u njima zastupljenih perspektiva, postoji jedna zbog koje mi se koža