U svijetu 21. stoljeća, u kojem su pripadnici LGBTQIA+ zajednice marginalizirani, tlačeni i diskriminirani gotovo na svim razinama, čini se posebno