Volim televiziju. To je preblaga izjava: obožavam televiziju – njenu svjetlost, zvuk, piksele, kvadratičnost i to što je doživljavam kao magiju