Muf se vraća svojoj dugogodišnoj tradiciji chatanja o sporom rastu H. Horvath, zvane Hannah, i o cvijeću njezinog prijateljstva s jednako