Kritika, poput umjetnosti, ne može pobjeći od vlastite subjektivnosti. Na tu nas činjenicu upozorava i Svetozar Petrović kad, propitujući prirodu kritike,