Na ideju o ovoj temi* došla sam razmišljajući o tome kako se teoretičari i kritičari ne bave predstavama za djecu, kako