2005. godine iznenadila sam svoje bližnje odlukom da dio ljeta provedem u volonterskom kampu na planini Lisac u blizini Zenice. Planinarenje