Negdje tijekom 2000-ih moja je generacija počela koristiti računala i nije nam dugo trebalo da s čari Painta prijeđemo na istraživanje