JAPAN Lana: Japan? Asja: Ova epizoda kao da je snimljena za mene! Lana: Da? Asja: Čitavo sam se vrijeme smijala, ali