Uvod u prošlost (kuda.org, 2013), prva je knjiga koja je dala konkretan odgovor na pitanje koje me dugo mučilo: kako to