Lana: Naš prvi book club! Dakle, pročitale smo Ljubavni roman Maša: Na početku treba reći da smo imale najbolju namjeru izabrati