Društvene predodžbe o djeci premrežene su višestrukim proturječjima. Te predodžbe ne ostaju samo na razini teorije, već uvelike utječu na konkretni