Shireen je spaljena??????? Melisandre je spalila Shireen?!?!??!! Arya pere mrtvace i onda je slijepa????? Sansa je žrtva novog psihopata??!???!? Margaery je