Za vrijeme svoje prve trudnoće na jednom sam forumu čitajući o različitim iskustvima rodilja pronašla kratku raspravu o ženama čije se