Ljudi su skloni uvijek i sve kategorizirati, stavljati u manje i veće jasno označene pretince. I dok sam svjesna da etikete