THE SECRET FATE OF ALL LIFE Ajmo sad. Matthew šapće ravno u Reggiejeva partnera Dewalla koji mu uzvraća šaptanjem. Rekla sam