Svaki redatelj koji drži do sebe mora barem jedanput u životu snimiti film o ljubavi. Tako se i poznati enfant terrible