Jedne poslovično turobne nedjelje navečer dala sam se navući na eskapistički odlazak u kino bez ikakva znanja o filmu koji ću