Svojevremeno sam za čitanja jednog teksta pogledala edukacijski video uradak u kojem se mladima objašnjava zašto je silovanje onesviještene žene baš