Posljednjih se godina na televiziji može primijetiti sve veće zanimanje za reprezentaciju žena: one postaju glavni likovi te ih je brojčano sve