Iz djetinjstva posjedujem bezbroj uspomena na baku kako priprema hranu. Baka je, iako je bila zaposlena kao učiteljica hrvatskog jezika u