Saga, strip koji piše Brian K. Vaughan, a ilustrira Fiona Staples, hvaljen je i popularan serijal koji je počeo izlaziti 2012.