Već od sredine lipnja s leptirićima u trbuhu iščekivala sam jedan od (subjektivnih) vrhunaca feminističkih događaja u 2016. godini — konferenciju