Učili su me da budem dobra. „Budi dobra djevojčica“, slušala sam, i prihvaćala sve ono što je taj koncept dobrote uključivao.