Iako menstruacija jest, bit će ili je bila dio života više od polovice populacije, još uvijek krvarimo u tišini i diskreciji,