1. Život je izašao iz mora tako da je tu početak: nalazimo se pored puste, stjenovite obale mora. Sunce blješti. Procijenite