Prvi sam se put ševila s dvadeset i pet godina i toga me užasno dugo bilo sram. Još uvijek pamtim situaciju