Da se moram odlučiti za samo jednu stavku na popisu najtežih spoznaja koje su mi sa sobom donijeli starenje i sazrijevanje