TIME & LIFE Avon: američka međunarodna kompanija za proizvodnju i direktnu prodaju kozmetičkih proizvoda. Utemeljena je kada je 1886. David H.