Ivana: Venting time? Lana: Uvodne misli? Maša: Nisam zadovoljna Asja: Bome nisam ni ja. Ivana: Nezadovoljna, štoviše! Besana noć, besano jutro.