Šutnja nije, kako Herta Müller kaže, pauza u govoru, već stvar sama za sebe. U eseju iz kojeg sam prethodnu rečenicu