Što ako ne biste morali raditi za novac? Što ako možete biti doista wireless? Ta pitanja postavlja Alex, protagonistica filma Facing the