Volim Broad City. Volim Girls. Volim Seks i grad. Naravno da nisam jedina, no čini se da mediji aktivno pokušavaju dokazati