Iako sintagma islamski feminizam mnogima može zvučati kao oksimoron, na području Bliskog istoka i sjeverne Afrike, ali i drugdje, ona je