Kada je 1912. pisao svog Pigmaliona, George Bernard Shaw na umu je daleko više imao kritiku rigidnog britanskog klasnog sustava, a