Za horoskop sam prvi put čula kad sam bila dijete. Teta Duda koja je povremeno dolazila baki očistiti stan bila je