Nije nužno da savijamo leđa pred nasrtljivošću uzusa elementarne građanske pristojnosti koja nalaže da se u ovaj, predblagdanski period tonovi drže