*Tekst sadrži spoilere! Romantična ljubav kao društveni i kulturni konstrukt u svojim fikcionalnim ukazanjima počiva na paradoksu: s jedne se strane