U veljači 2004. godine bila sam na drugoj godini faksa i nisam imala kolokvije ili ispite taj mjesec. Prije nego sam