Na Mufu volimo Ghost World u svim njegovim oblicima. Kako se ne bismo morale svađati ili fizički obračunavati oko toga koja će o