Am I kind, smart, selfless, honest or brave? Prije nešto više od godinu dana pojavila sam se na vratima filmske udruge