Tvrdnju da je moda još uvijek izrazito binarno kodirana ne treba puno dokazivati. Roditelji se bore s lavinama ružičaste i plave