Capitalist Superheroes: Caped Crusaders in the Neoliberal Age Dana Hassler-Foresta, do sada najrazrađenija kritička studija filmova o superherojima, izdanje je kuće