„Otok“ je priča Sane Perić koju je na Mufov poticaj ilustrirala Ena Jurov. Kliknite na slike! I bila sam jako tužna.