Ako se želimo suočiti s načinom na koji se patrijarhat danas najuspješnije reproducira, najbolje je da odemo u kino ili sjednemo