CUBBIES   Lana: I AM LANA’S BROKEN HEART. Samo da znate da me ne zanima ništa osim kraja epizode!! Vi četajte.