Kad sam prije par godina za faks pripremala referat o book clubovima, moja je fascinacija njima počivala na divljenju iz daljine